ngsbahis bonus veren siteler bahis siteleri

İhale İlanları 2014

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Sorgun-Akdağmadeni devlet yolunun kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 07/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
Dos.No: 2014/1169 İli: Yozgat İlçesi :Akdağmadeni Köy/mah: Güneyli Ada 470 Parsel 8 ve 9 Alam (m2) (8 nolu parsel için 538,41) (9 nolu parsel için 191,93) Maliki: Gültekin Çevik

—————————————————————–

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Sorgun-Akdağmadeni devlet yolunun kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 07/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
Dos.No: 2014/1171 îli: Yozgat İlçesi :Saraykent Köy/mah: Fatih Mahallesi Ada 132 Parsel 6 ve 7 Alanı (m2) (6 parsel için 251,55) (7 parsel için 799,86) Maliki: Faruk Karabulut.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Sorgun-Akdağmadeni devlet yolunun kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 07/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
Dos.No: 2014/1167 İli: Yozgat İlçesi :Saraykent Köy/mah: Yenimahalle Ada 103 Parsel 2 Alam (m2) 109,53 Maliki: İmdat Yolcu.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Sorgun-Akdağmadeni devlet yolunun kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 07/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
Dos.No: 2014/1172 îli: Yozgat İlçesi :Saraykent Köy/mah: Fatih Ada 134 Parsel 1 Alanı (m2) 855,66 Maliki: Ali Taşdemir

—————————————————————–

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Sorgun-Akdağmadeni devlet yolunun kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 07/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
Dos.No: 2014/1170 İli: Yozgat İlçesi: Akdağmadeni Köy/mah: Güneyli 470 Ada 1 Parsel Alanı (m2) 1.170,55 Maliki: Sultan Cansever, Semra Sarı, Hatice Cansever, Servet Cansever, Selami Cansever.

—————————————————————–

İLAN
AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait 9 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık artırma sureti ile 02/01/2015 Cuma günü saat 10:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Kira İhalesi yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
İlgililere ilanen duyurulur.

—————————————————————-

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ CENAZE NAKİL ARACI VE EKİPMANLARI ALIMI
İHALE İLANI

Cenaze Nakil Aracı ve Ekipmanları Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/174861
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenibldsi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemizin ihtiyacı olan bir adet Cenaze Nakil Aracı ve Ekipmanları alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Belediye Başkanlığı
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanarak imalat yapılacaktır. üst ekipmanı tamamlanan araç eksiksiz bir şekilde 20 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 31.12.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
SANAYİ SİCİL BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
MARKA SİCİL BELGESİ
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti Belgesi
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
TSE onaylı Plan-Proje
4.3.4. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:
İmalat Yeterlilik Belgesi
4.3.5. Hizmet yeterlilik belgesi:
TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi
4.3.6.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.6.2. Standarda ilişkin belgeler:
TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, OHSAS18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEM BELGESİ, YERLİ MALI BELGESİ
4.3.6.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
4.3.7. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
teknik kriterlere uygunluğu sağlamak amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraflar.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONU
İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONU İÇİN 5 ADET İŞÇİ İLE MALZEMESİZ YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM, VE SONRAKİ YEMEKHANE HİZMETLERİ İLE BULAŞIK YIKAMA, ÇAMAŞIR YIKAMA VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİ
ANADOLU İMAM HATİP L-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONU İÇİN 5 ADET İŞÇİ İLE MALZEMESİZ YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM, VE SONRAKİ YEMEKHANE HİZMETLERİ İLE BULAŞIK YIKAMA, ÇAMAŞIR YIKAMA VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/173863
1. İdarenin
a ) Adresi : YENİMAHALLE İMAM-HATİP CADDESİ 5/1 66300
AKDAĞMADENİ – YOZGAT
b ) Telefon ve Faks Numarası: 3543141348- 3543145666
c ) Elektronik Posta Adresi : 208585@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2. İhale konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 5 ADET İŞÇİ İLE YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM, VE SONRAKİ YEMEKHANE HİZMETLERİ İLE BULAŞIK YIKAMA, ÇAMAŞIR YIKAMA VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİ (9 AY SÜRELİ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
yer alan ihale dokümanını içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b ) Yapılacağı Yer: AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYON YEMEKHANESİ
c ) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : YENİ MAHALLE İMAM HATİP CD. NO:5 AKDAĞMADENİ
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
b ) Tarihi ve Saati : 26.12.2014 – 08:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE BİR SÖZLEŞMEYE BAĞLI OLARAK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HER TÜRLÜ HİZMET BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. İŞ DENEYİM BELGELERİNİN MİKTARI AYRI AYRI TOPLANACAKTIR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİ MAHALLE İMAM HATİP CD. NO:5 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmekeri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYON YEMEKHANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

——————————————————————


BELEKCEHAN BELEDİYESİ 2015 YILI AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
İHALE İLANI

2015 YILI AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/173313
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. YUNUS EMRE CAD. 40 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543218364 – 3543218361
c) Elektronik Posta Adresi : belekcehanbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.500 LT K.BENZİN (95 OKTAN), 20.000 LT E.DİZEL, 60 LT ANTİFİRİZ, 60 LT 15/40 MOTOR YAĞI, 60 LT 68/46 HİDROLİK YAĞI,30 LT 90/140 DİFRANSİYEL YAĞI, 20 KG KAUÇUK BAZLI GRES YAĞI, 50 LT ATF ŞANZIMAN YAĞI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belekcehan Belediye Garajı
c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi Müteakip işe başlanacaktır.31.12.2015 Tarihine kadar akaryakıt yüklenici tarafından Belekcehan belediye garajına teslim edilecektir. madeni yağ teslim yeri Belekcehan Belediye garajı olacaktır.Teslim için idareden yazılı talimat alınması mecburidir. (Yazılı Talimat,Akaryakıt Talep Fişleridir.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Yunus Emre Cad. No:40/1 PK 66300 Belekcehan Beldesi Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 29.12.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ” ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ” ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşundan verilmiş ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Belekcehan Belediyesi Muhasebe servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BELEKCEHAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI İHALE İLANI
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2014/166981
1-İdarenin
a) Adresi:ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. CENGİZ PORSUK CAD.NO 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi:adilsen@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Eurodizel) 70000 LT, Benzin 500 LT, 15×40 Motor yağı 600 LT, Fludi III Tanden Yağı 300 LT, Şanzıman yağı XH10W 300 LT , Hidrolik Yağı T46 250 lt, 46 şanzuman yağı 50 lt, 20×50 Motor yağı 250 LT, Antifiriz 250 LT, Gres yağı 50 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihtiyaç oldukça yüklenicinin istasyonundan işletmemiz yetkili elamanlarına fiş karşılığı peyderpey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasından itibaren mal alımı yapılan ürünler ihtiyaç oldukça yüklenicinin istasyonundan günün her saati idarenin görevli elemanlarının vereceği resmi fiş karşılığı 31.12.2015 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. CENGİZ PORSUK CAD.NO 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 29.12.2014 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi “ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitirme tarihine kadar geçerliliği olan “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini.
2) İstekliye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan istasyonun bayilik lisans belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe servisine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

9880 litre kurşunsuz 95 oktan benzin ile 9360 litre Euro Dizel Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/166033
1-İdarenin
a) Adresi : akdağmadeni ilçe emniyet müdürlüğü emek mah.180 sok 3 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141398 – 3543141396
c) Elektronik Posta Adresi : guray.ceylan@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve Motorin( Euro Dizel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firmanın Akdağmadeni İlçe Sınırları içerisinde belirtmiş olduğu Akaryakıt Pompa istasyonundan hizmet araçlarının depolarına ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği jenratörlerinin yakıt depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : 01.01.2015-31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Emek Mah. 180. Sok. No: 3 te bulunan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğünde Bürolar Amir Vekili odası ve İhale Komisyon Başkanı odasında yapılacaktır.
b) Tarihi ve saati : 18.12.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Akdağmadeni Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz karşılığında Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliğinden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————

TC.
AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAH. SATIŞ MEMURLUĞU
2014 / 4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri.
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat İli, Akdağmadeni İlçe, 200 Ada No, 12 Parsel No: OLUKÖZÜ BELDESİ Mahalle/ Mevkii
Yüzölçümü: 203,96 m2
Kıymeti: 8.831.88 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1.Satış Günü: 30/01/2015 günü 09:00 – 09:15 arası
2.Satış Günü: 27/02/2015 günü09:00 – 09:15 arası
Satış Yeri: Hukuk Mahkemeleri önü koridoru.
2 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat İli, Akdağmadeni İlçe, 202 Ada No, 9 Parsel No: OLUKÖZÜ BELDESİ / köyiçi mevkii Mahalle/ Mevkii
Yüzölçümü: 472,83 m2
Kıymeti: 32,024,15 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1.Satış Günü: 30/01/2015 günü 09:30 – 09:45 arası
2.Satış Günü: 27/02/2015 günü 09:30 – 09:45 arası
Satış Yeri: Hukuk Mahkemeleri önü koridoru.
Satış Şartları:
1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Telaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3. İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark , varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5. Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ
GIDA, AKARYAKIT VE MUTFAK TÜP DOLUMU SATIN ALMA İHALE İLANI

GIDA, AKARYAKIT VE MUTFAK TÜP DOLUMU(DEĞİŞİMİ) – alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/150509
1-İdarenin
a) Adresi : İSTANBULLUOĞLU MAH. ŞEHİT HASAN FİDAN CAD.66300 AKDAĞMADENİ AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141413 – 3543141413
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.adh@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM MAL (EKMEK-AKARYAKIT-MUTFAK TÜPÜ) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İHALE KAPSAMINDA ALIMI YAPILAN ÜRÜNLER İDAREMİZ İHTİYACINA GÖRE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihleri : KISIMLAR İHTİYACA GÖRE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR. ÜRÜNLER İÇİN İŞE BAŞLAMA TARİHİ 01.01.2015 İŞ BİTİŞ TARİHİ 31.12.2015 TARİHİ OLACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ ANA BİNA İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE
b) Tarihi ve saati : 04.12.2014 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
2. KISIM AKARYAKIT ALIMI İÇİN :
A) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
B) İstekli bir akaryakıt pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
C) İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış olan istasyonlu bayilik belgesini,
D) İsteklinin bağlı bulunduğu belediye başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini
3. KISIM MUTFAK TÜP DOLUMU(DEĞİŞİMİ) ALIMI İÇİN:
A) İstekli firmaların yetkili satıcı olduğunu gösterir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
İSTEKLİLERİN YUKARIDA SAYILI OLAN BELGELERDEN KENDİLERİNE UYGUN OLAN BELGE-BELGELERİ İHALE ZARFINDA SUNMASI YETERLİDİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların maliyet konusu olarak belirlendiği gıda sicil belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belge.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ EK BİNADA BULUNAN SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

–+—————————————————————

AKDAĞMADENİ 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU
YAPIMI İHALE İLANI

Yozgat Akdağmadeni İlçesi 16 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu Bina Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/148125
1-İdarenin
a) Adresi : ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI 14 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542121048 – 3542121257
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat İli Akdağmadeni İlçe Merkezine 16 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu binası yaptırılacak olup söz konusu yapım işi betonarme karkas yapı tekniğiyle gerçekleştirilecektir. İşin süresi 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çamlık Mahallesi Akdağmadeni/YOZGAT
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 08.12.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde belirtilen (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri, ihale konusu işe benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGATadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
-İhale konusu işe ait teknik dokümanlar ve projeler 40 MB’tan büyükolduğu için EKAP’a yüklenememiştir, istekli olabilecekler konuya ilişkin teknik dokümanlara İdaremiz internet sitesi olan www.yozgatozelidare.gov.tr adresindeki ihale ilanları bölümünden ulaşabilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden satın almaları zorunludur.

………………………………………………………..

İHALE İLANI
AKDAĞMADENİNE 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ VE 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON BİNASI YAPIM İŞİ

OKUL VE PANSİYON BİNASI YAPTIRILACAKTIR
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yozgat Akdağmadeni İlçesi 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/149125
1-İdarenin
a) Adresi : ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI 14 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542121048 – 3542121257
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat İli Akdağmadeni İlçe Merkezine 24 Derslikli İHL ve 200 Öğr. Pans. binası yaptırılacak olup söz konusu yapım işi betonarme karkas yapı tekniğiyle gerçekleştirilecektir. İşin süresi 720 takvim günüdür.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çamlık Mahallesi Akdağmadeni/YOZGAT
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 09.12.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde belirtilen (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri, ihale konusu işe benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGATadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
-İhale konusu işe ait teknik dokümanlar ve projeler 40 MB’tan büyük olduğu için EKAP’a yüklenememiştir, istekli olabilecekler konuya ilişkin teknik dokümanlara İdaremiz internet sitesi olan www.yozgatozelidare.gov.tr adresindeki ihale ilanları bölümünden ulaşabilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden satın almaları zorunludur.

………………………………………………………..

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmeni durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 22/01/2015 tarihi olduğu ilan olunur
*Dos.No: 2014/466 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 24 Parsel Alanı (m2): 2656,54 Maliki: Muhlis Koçak.
*Dos.No: 2014/467 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 27 Parsel Alanı (m2): 5376,85 Maliki: Fadime Ersoy ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/468 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 33 Parsel Alanı (m2): 4650,06 Maliki: Alime Taşdelen.
*Dos.No: 2014/469 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 41 Parsel Alanı (m2): 2635,76 Maliki: İsmail Yılmaz.
*Dos.No: 2014/470 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 20 Parsel Alanı (m2): 1129,63 Maliki: Köy Muhtarlığı.
*Dos.No: 2014/471 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 124 Ada 5 Parsel Alanı (m2): 3013,11 Maliki: Osman İpeksoy.
*Dos.No: 2014/472 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 122 Ada 5 Parsel Alanı (m2): 12404,46 Maliki: Hanım İpeksoy, Süleyman İpeksoy, Emine İpeksoy
*Dos.No: 2014/473 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 124 Ada 3 Parsel Alanı (m2): 5887,64 Maliki: Hayati Çalışkan.
*Dos.No: 2014/474 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 122 Ada 8 Parsel Alanı (m2): 10409,88 Maliki: Zennure Kartal ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/475 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 122 Ada 7 Parsel Alanı (m2): 87,37 Maliki: Muammer Taşdelen.
*Dos.No: 2014/476 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 4 Parsel Alanı (m2): 226,46 Maliki: Mehmet Akgül ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/477 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 16 Parsel Alanı (m2): 2095,40 Maliki: Cemile Kılınç ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/478 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 22 Parsel Alanı (m2): 10348,90 Maliki: Hacı Bulut.
*Dos.No: 2014/479 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 105 Ada 1 Parsel Alanı (m2): 630,86 Maliki: Memiş Koçak.
*Dos.No: 2014/480 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 30 Parsel Alanı (m2): 498,72 Maliki: Ramazan Taşdelen.
*Dos.No: 2014/481 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 40 Parsel Alanı (m2): 4557,96 Maliki: İsmail Yılmaz.
*Dos.No: 2014/482 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 95 Parsel Alanı (m2): 1740,73 Maliki: Hacı Mustafa Şahin.
*Dos.No: 2014/483 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 18 Parsel Alanı (m2): 18665,85 Maliki: Hidayet Karabulut.
*Dos.No: 2014/484 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 26 Parsel Alanı (m2): 3400,88 Maliki: Dursun Ersoy.

——————————————————————
T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmeni durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 22/01/2015 tarihi olduğu ilan olunur
*Dos.No: 2014/446 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 37 Parsel Alanı (m2): 1635,10 Maliki: Şükrü Şahin ve Nuri Şahin.
*Dos.No: 2014/447 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 112 Ada 12 Parsel Alanı (m2): 2588,25 Maliki: Mustafa Turhal, Halil Turhal.
*Dos.No: 2014/448 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 112 Ada 8 Parsel Alanı (m2): 1826,31 Maliki: Güllü Yorulmaz.
*Dos.No: 2014/449 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 114 Parsel Alanı (m2): 1849,95 Maliki: Celal Yılmaz ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/450 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 19 Parsel Alanı (m2): 112,12 Maliki: Nurullah Cansever ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/451 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 118 Parsel Alanı (m2): 600,00 Maliki: Ahmet Cansever ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/452 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 112 Parsel Alanı (m2): 3641,90 Maliki: Cenan Çağan ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/453 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 38 Parsel Alanı (m2): 3099,33 Maliki: Ali Duran Bozan.
*Dos.No: 2014/454 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 36 Parsel Alanı (m2): 3767,32 Maliki: Ali Duran Bozan.
*Dos.No: 2014/455 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 24 Parsel Alanı (m2): 90,00 Maliki: Celalettin Yılmaz.
*Dos.No: 2014/456 İli:Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 101 Ada 17 Parsel Alanı (m2): 2966,27Maliki:Mehmet Cansever, Mevlüt Cansever.
*Dos.No: 2014/457 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 102 Ada 5 Parsel Alanı (m2): 2700,00 Maliki: İrfan Yılmaz ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/458 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 102 Ada 10 Parsel Alanı (m2): 478,61 Maliki: Mecbure Eker.
*Dos.No: 2014/459 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 120 Parsel Alanı (m2): 685,48 Maliki: Mecbure Eker.
*Dos.No: 2014/460 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 104 Ada 45 Parsel Alanı (m2): 11.502,37 Maliki: Mahmut Akdağ.
*Dos.No: 2014/461 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 104 Ada 15 Parsel Alanı (m2): 5861,84 Maliki: Akif Ünal.
*Dos.No:2014/462 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy:Umutlu 104 Ada 32 Parsel
Alanı (m2): 1365,11 Maliki: Hamdi Taşdelen
*Dos.No: 2014/463 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 34 Parsel Alanı (m2): 609,08 Maliki: İsmail Durgun ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/464 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 122 Ada 9 Parsel Alanı (m2): 2287,62 Maliki: Nevruz Koçak ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/465 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 29 Parsel Alanı (m2): 358,42 Maliki: Selahattin Taşdelen.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmeni durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 15/01/2015 tarihi olduğu ilan olunur
*Dos.No: 2014/406 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 110 Ada 12 Parsel Alanı (m2): 2603,57 Maliki: Tekin Yılmaz ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/407 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 110 Ada 26 Parsel Alanı (m2): 1576,70 Maliki: Sabri Yazkan.
*Dos.No: 2014/408 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 120 Ada 4 Parsel Alanı (m2): 2374,45 Maliki: Muhuttin Kara ve diğerleri .
*Dos.No: 2014/409 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 121 Ada 19 Parsel Alanı (m2): 2261,83 Maliki: Nuri Aydın.
*Dos.No: 2014/410 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 17 Parsel Alanı (m2): 5546,02 Maliki: Kiraz Kılıç ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/411 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 111 Ada 29 Parsel Alanı (m2): 4043,97 Maliki: Yunis Kara ve Hasan Uzun.
*Dos.No: 2014/412 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 8 Parsel Alanı (m2): 101,32 Maliki: Sevgi Güran ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/413 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 13 Parsel Alanı (m2): 59,24 Maliki: Hacı Ali Saygı.
*Dos.No: 2014/414 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 121 Ada 17 Parsel Alanı (m2): 3898,59 Maliki: Hacı Bekir Güneyalp
*Dos.No: 2014/415 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 121 Ada 21 Parsel Alanı (m2): 4176,41 Maliki: Narin Bayram ve diğerleri
*Dos.No: 2014/416 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 118 Ada 9 Parsel Alanı (m2): 1734,35 Maliki: Nurettin Şahin.
*Dos.No: 2014/417 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 121 Ada 20 Parsel Alanı (m2): 1799,12 Maliki: Hacı Hasan Saygı ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/418 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 10 Parsel Alanı (m2): 5991,38 Maliki: Yahya Bayram ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/419 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 110 Ada 25 Parsel Alanı (m2): 96,48 Maliki: Cemalettin Yazkan.
*Dos.No: 2014/420 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 110 Ada 22 Parsel Alanı (m2): 2140,11 Maliki: Fadime Ünlü.
*Dos.No: 2014/421 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 110 Ada 28 Parsel Alanı (m2): 2383,71 Maliki: Ercan Yılmaz ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/422 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 118 Ada 5 Parsel Alanı (m2): 1267,13 Maliki: Mustafa Ünlü ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/423 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 18 Parsel Alanı (m2): 8116,51 Maliki: Talip Güneyalp ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/424 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 9 Parsel Alanı (m2): 1881,49 Maliki: Narin Bayram ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/425 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 118 Ada 1 Parsel Alanı (m2): 6243,22 Maliki: Mustafa Barut.

——————————————————————
T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 15/01/2015 tarihi olduğu ilan olunur
*Dos.No: 2014/426 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 121 Ada 18 Parsel Alanı (m2): 1132,21 Maliki: Nizamettin Aydın ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/427 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 16 Parsel Alanı (m2): 260,66 Maliki: Elif Ünlü ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/428 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 120 Ada 5 Parsel Alanı (m2): 10.533,31 Maliki: Ali Kara, Fatma Kara, Fethiye Kara.
*Dos.No: 2014/429 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 15 Parsel Alanı (m2): 5939,87 Maliki: Hami Bayram ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/430 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 21 Parsel Alanı (m2): 2142,92 Maliki: Fatma Yorulmaz ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/431 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 102 Ada 4 Parsel Alanı (m2): 5700,00 Maliki: Fatma Özalan ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/432 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 102 Ada 7 Parsel Alanı (m2): 1571,48 Maliki: Ziyaattin Özyurt ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/433 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 102 Ada 6 Parsel Alanı (m2): 943,42 Maliki: Ömer Özyurt ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/434 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 117 Parsel Alanı (m2): 1200,00 Maliki: Mustafa Cansever.
*Dos.No: 2014/435 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 109 Parsel Alanı (m2): 152,64 Maliki: Mustafa Cansever.
*Dos.No: 2014/436 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 112 Ada 25 Parsel Alanı (m2): 1390,26 Maliki: Mürsel Özyurt.
*Dos.No: 2014/437 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 102 Ada 2 Parsel Alanı (m2): 3000,00 Maliki: Mürsel Özyurt.
*Dos.No: 2014/438 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 22 Parsel Alanı (m2): 2216,38 Maliki: Mürsel Özyurt.
*Dos.No: 2014/439 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 102 Ada 18 Parsel Alanı (m2): 85,78 Maliki: Ali Rıza Aydın.
*Dos.No: 2014/440 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 102 Ada 17 Parsel Alanı (m2): 108,89 Maliki: Ali Rıza Aydın.
*Dos.No: 2014/441 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 115 Parsel Alanı (m2): 1055,57 Maliki: Fadik Cansever ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/442 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 113 Parsel Alanı (m2): 1200,00 Maliki: Nuriye Güler ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/443 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 123 Parsel Alanı (m2): 280,19 Maliki:Nermin Yorulmaz,Sefer Yorulmaz,Fatih Yorulmaz.
*Dos.No: 2014/444 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 12 Parsel Alanı (m2): 900,00 Maliki: Cenan Çağan ve diğerleri
*Dos.No: 2014/445 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: İbrahimağaçiftliği 111 Ada 42 Parsel Alanı (m2): 506,82 Maliki: Şükrü Şahin ve Nuri Şahin.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmeni durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 22/01/2015 tarihi olduğu ilan olunur
*Dos.No: 2014/485 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 48 Parsel Alanı (m2): 1227,41 Maliki: Yurdagül Başkurt ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/486 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 35 Parsel Alanı (m2): 203,08 Maliki: Hacı Olcay.
*Dos.No: 2014/487 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 123 Ada 6 Parsel Alanı (m2): 837,08 Maliki: Nuh Olcay.
*Dos.No: 2014/488 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 44 Parsel Alanı (m2): 2831,20 Maliki: Tekir Akdağ
*Dos.No: 2014/489 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 106 Ada 1 Parsel Alanı (m2): 5064,85 Maliki: Memiş Koçak
*Dos.No: 2014/490 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 123 Ada 2 Parsel Alanı (m2): 26,96 Maliki: Hacı Olcay.
*Dos.No: 2014/491 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 122 Ada 15 Parsel Alanı (m2): 822,43 Maliki: Dursun Ersoy.
*Dos.No: 2014/492 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 42 Parsel Alanı (m2): 2.837,21 Maliki: Hacı Bulut.
*Dos.No: 2014/493 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 14 Parsel Alanı (m2): 8055,49 Maliki: İbrahim Koçak
*Dos.No: 2014/494 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 21 Parsel Alanı (m2): 6478,12 Maliki: İsmail Yılmaz.
*Dos.No: 2014/495 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 104 Ada 23 Parsel Alanı (m2): 359,10 Maliki: Hacı İsmail Çalışkan.
*Dos.No: 2014/496 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Umutlu 123 Ada 1 Parsel Alanı (m2): 601,87 Maliki: Osman Şimşek.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmeni durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 15/01/2015 tarihi olduğu ilan olunur
*Dos.No: 2014/396 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 111 Ada 27 Parsel Alanı (m2): 3910,41 Maliki: Esme Kılıç ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/397 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 111 Ada 23 Parsel Alanı (m2): 330,75 Maliki: Hasan Karakoç ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/398 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 118 Ada 3 Parsel Alanı (m2): 2195,90 Maliki: Çerkez Göçmen
*Dos.No: 2014/399 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 118 Ada 28 Parsel Alanı (m2): 1027,12 Maliki: Gülnaz Güneyalp
*Dos.No: 2014/400 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 121 Ada 16 Parsel Alanı (m2): 4087,25 Maliki: Gülbahar Ünlü ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/401 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 121 Ada 8 Parsel Alanı (m2): 292,21 Maliki: Sevgi Güran ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/402 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 14 Parsel Alanı (m2): 2644,80 Maliki: Fazlı Saygı.
*Dos.No: 2014/403 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 110 Ada 27 Parsel Alanı (m2): 1280,65 Maliki: Fatma Yazkan
*Dos.No: 2014/404 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 121 Ada 12 Parsel Alanı (m2): 6018,17 Maliki: Yusuf Sözduyar.
*Dos.No: 2014/405 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Çaypınar 116 Ada 19 Parsel Alanı (m2): 1310,07 Maliki: Hacı Davut Bayram ve diğerleri.
——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmeni durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 29/01/2015 tarihi olduğu ilan olunur
*Dos.No: 2014/517 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 120 Parsel Alanı (m2): 5859,14 Maliki: Mahir Canlı ve Turgut Canlı.
*Dos.No: 2014/518 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 155 Parsel Alanı (m2): 1740,03 Maliki: Ahmet Erdemli, Turgut Öçsoy.
*Dos.No: 2014/519 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 142 Ada 6 Parsel Alanı (m2): 231,56 Maliki: Selma Soyyurt ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/520 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 145 Ada 8 Parsel Alanı (m2): 762,26 Maliki: Mustafa Balcı, Hanif Balcı.
*Dos.No: 2014/521 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 145 Ada 4 Parsel Alanı (m2): 2122,58 Maliki: Bakiye Önal ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/522 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 127 Ada 318 Parsel Alanı (m2): 79,77 Maliki: Makbule Öztemir ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/523 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 127 Ada 321 Parsel Alanı (m2): 643,80 Maliki: Edibe Önsoy.
*Dos.No: 2014/524 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 49 Parsel Alanı (m2): 1684,68 Maliki: Ahmet Yoldaş.
*Dos.No: 2014/525 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 62 Parsel Alanı (m2): 4210,69 Maliki: Şerafettin Keleş ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/526 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 145 Ada 5 Parsel Alanı (m2): 263,16 Maliki: Elife Çıtak.
*Dos.No: 2014/527 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 145 Ada 50 Parsel Alanı (m2): 2339,16 Maliki: Habibe Eserer ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/528 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 65 Parsel Alanı (m2): 1166,47 Maliki: Cemal Türkmen ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/529 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 145 Ada 53 Parsel Alanı (m2): 95,74 Maliki: Osman Çopuroğlu ve diğerleri
*Dos.No: 2014/530 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 63 Parsel Alanı (m2): 1000,54 Maliki: Zeynep Akoluk ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/531 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 61 Parsel Alanı (m2): 2102,13 Maliki: Ali Özoluk ve İbrahim Özoluk.
*Dos.No: 2014/532 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 90 Parsel Alanı (m2): 887,11 Maliki: Osman Ünkoç ve Bilal Ünkoç
*Dos.No: 2014/533 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 111 Parsel Alanı (m2): 3278,29 Maliki: Turgut Öçsoy.
*Dos.No: 2014/534 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 83 Parsel Alanı (m2): 6890,14 Maliki: Hacı Ahmet Öçsoy ve Turgut Öçsoy.
*Dos.No: 2014/535 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 81 Parsel Alanı (m2): 3545,90 Maliki: Mehmet Kaplan ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/536 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 91 Parsel Alanı (m2): 938,61 Maliki: Naciye Bayar ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/537 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 54 Parsel Alanı (m2): 78,39 Maliki: Abdulbaki Akdağ, Safinaz Akdağ, İfakat Akdağ.
*Dos.No: 2014/538 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 127 Ada 326 arsel Alanı (m2): 4121,35 Maliki: Şerafettin Keleş, Ali Keleş.
*Dos.No: 2014/539 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 52 Parsel Alanı (m2): 828,66 Maliki: Kaya Tatlı, Ünsal Tatlı.
*Dos.No: 2014/540 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 51 Parsel Alanı (m2): 1598,94 Maliki: Abdulvahit Karabulut ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/541 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 50 Parsel Alanı (m2): 330,22 Maliki: Hacı Mehmet Karabulut, Ahmet Yoldaş.
*Dos.No: 2014/542 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 46 Parsel Alanı (m2): 129,71 Maliki: Arif Baytok ve Sultan Şehid..
*Dos.No: 2014/543 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 130 Ada 1 Parsel Alanı (m2): 2413,61 Maliki: Hatice Çelik ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/544 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 127 Ada 339 Parsel Alanı (m2): 2300,43 Maliki: Ahmet Önsoy mirasçıları.

——————————————————————
T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmeni durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 29/01/2015 tarihi olduğu ilan olunur
*Dos.No: 2014/497 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 107 Ada 131 Parsel Alanı (m2): 626,90 Maliki: Mehmet Bakan.
*Dos.No: 2014/498 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 107 Ada 130 Parsel Alanı (m2): 548,88 Maliki: Dede Yücel.
*Dos.No: 2014/499 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 107 Ada 126 Parsel Alanı (m2): 331,22 Maliki: Davat Erkoç.
*Dos.No: 2014/500 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 107 Ada 125 Parsel Alanı (m2): 3591,63 Maliki: Hüseyin Akdağ.
*Dos.No: 2014/501 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 107 Ada 123 Parsel Alanı (m2): 1553,57 Maliki: Hatice Akdoğan.
*Dos.No: 2014/502 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 146 Ada 6 Parsel Alanı (m2): 1610,02 Maliki: Osman Irmak
*Dos.No: 2014/503 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 107 Ada 107 Parsel Alanı (m2): 2005,19 Maliki: Mustafa Güler.
*Dos.No: 2014/504 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 124 Ada 1 Parsel Alanı (m2): 173,69 Maliki: Osman Üstüner.
*Dos.No: 2014/505 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 105 Ada 19 Parsel Alanı (m2): 17.733,46 Maliki: Hacı İbrahim Erol.
*Dos.No: 2014/506 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 105 Ada 20 Parsel Alanı (m2): 4623,18 Maliki: Hacı İbrahim Erol.
*Dos.No: 2014/507 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 107 Ada 38 Parsel Alanı (m2): 473,34 Maliki: Yeter Biçer ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/508 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 106 Ada 9 Parsel Alanı (m2): 451.15 Maliki: Raşit Öncül ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/509 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Olucak 107 Ada 44 Parsel Alanı (m2): 342,23 Maliki: Zeliha Erkoç, Mehmet Erkoç ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/510 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Ağaçlıpınarbaşı 102 Ada 5 Parsel Alanı (m2): 4144,58 Maliki: Arife Arslan ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/511 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Ağaçlıpınarbaşı 102 Ada 8 Parsel Alanı (m2): 7864,58 Maliki: Durak Arslan.
*Dos.No: 2014/512 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Ağaçlıpınarbaşı 102 Ada 9 Parsel Alanı (m2): 2497,96 Maliki: Arife Arslan ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/513 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Ağaçlıpınarbaşı 102 Ada 10 Parsel Alanı (m2): 2597,41 Maliki: Seyfettin Arslan.
*Dos.No: 2014/514 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 127 Ada 320 Parsel Alanı (m2): 4826,34 Maliki: Mehmet Ali Önsoy mirasçıları.
*Dos.No: 2014/515 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 149 Ada 54 Parsel Alanı (m2): 1680,63 Maliki: Emine Önal ve diğerleri.
*Dos.No: 2014/516 İli: Yozgat İlçesi:Akdağmadeni Köy: Bulgurlu 141 Ada 122 Parsel Alanı (m2): 4300,00 Maliki: Turgut Bellisoy ve diğerleri.

——————————————————————

İLAN
AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait 2005 Model Hidromek 102s Beko Loder Araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık artırma sureti ile 23/12/2014 Salı günü Saat 14:00 Encümen Huzurunda Satış İhalesi Yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.
İlgililere ilanen duyurulur.

………………………………………………………..

İLAN
AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait Mezbahane Tüp Depolarında bulunan 5 nolu dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık artırma sureti ile 03/11./2014 Pazartesi günü saat 14:00′da Mahallinde Encümen huzurunda kira ihalesi yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.
İlgililere ilanen duyurulur.

—————————————————————

İHALE İLANI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ PREFABRİK KAPALI SEMT PAZARI YAPIM İŞİ

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ PREFABRİK KAPALI SEMT PAZARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/129897
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:5 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ 1 ADET KAPALI SEMT PAZARI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ İLÇESİ EMEK MAHALLESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (KIRK) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AHİSAVİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.NO: 5 BELEDİYE HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 23.10.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
II. SINIF B GRUBU YAPILAR
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

—————————————————————-
İHALE İLANI
AKDAĞMADENİ ADLİYESİ TEMİZLİK MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ
TEMİZLİK MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/126221
1. İdarenin
a ) Adresi : EMEK MH. BAĞKUR CD. 1 66300 Akdağmadeni / YOZGAT
b ) Telefon ve Faks Numarası : 3543142020 – 3543141568
c ) Elektronik Posta Adresi : cafer.uysal@adalet.gov.tr
ç ) İhale dokümanının
görülebiceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi
2. İhale konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 adet temizlik işçisi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b ) Yapılacağı Yer : Akdağmadeni Adliyesi
c ) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Akdağmadeni Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Odası
b ) Tarihi ve Saati : 23.10.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgileri tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü temizlik hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7. 1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden telim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

—————————————————————–

T.C.
AKDAĞMADENİ İCRA DAİRESİ
2014/220 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı 66 LT 395 Plakalı araç satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50′sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50′sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
Mahcuzun satış bedeli üzerinden hesaplanacak oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi: 25/11/2014 günü saat 14:40 – 14:50 arası.
2. İhale Tarihi: 24/12/2014 günü saat 14:40 – 14:50 arası.
İhale Yeri: YOZGAT YOLU 5. KM YANI SANAYİ ÜSTÜ
Akdağmadeni / YOZGAT
No
Takdir Edilen
Değeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi ( mahiyeti ve Önemli Nitelikleri )
1
55.000.00
Satış
Bedeli
üzerinden
Hesaplanacak
olan
1
66 LT 395 Plakalı, 2010 Model, New Holland
Marka, TTF803525E939T193807 Motor No’lu
Rengi Mavi, Ön Sol çamurluk Kırık, Ruhsatı ve
Anahtarı mevcut.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ İHALE İLANI
6500 M2 KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI, 1200 METRE BETON BORDÜR TAŞI ALIMI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ GÜLTEPE MAHALLESİ YENİ HASTAHANE ÖNÜ İMAR YOLU DÜZENLEMESİ İÇİN RENKSİZ 6500 M² KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM),1200 METRE BETON BORDÜR TAŞI (10X30X50 CM) ALIMI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ GÜLTEPE MAHALLESİ YENİ HASTAHANE ÖNÜ İMAR YOLU DÜZENLEMESİ İÇİN RENKSİZ 6500 M² KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM),1200 METRE BETON BORDÜR TAŞI (10X30X50 CM) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/126933
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6500 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM),1200 METRE BETON BORDÜR TAŞI (10X30X50 CM) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDAĞMADENİ İLÇESİ GÜLTEPE MAHALLESİ İŞ MAHALLİNE
c) Teslim tarihi : GÜNLÜK EN AZ 300 M² PARKE TAŞI VE 100 METRE BORDÜR TAŞI İŞ MAHALLİNE GETİRİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AHİSAVİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.NO: 5 BELEDİYE HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 14.10.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE ISO 9000 STANDARTLARINDA ÜRETİM BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DİKENLİ TEL, DEMİR ÇİT DİREĞİ VE GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ SATIN ALIM İHALE İLANI

DİKENLİ TEL, DEMİR ÇİT DİREĞİ VE GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ SATIN ALINACAKTIR.
ORMAN İŞLET MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞMADENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİKENLİ TEL, DEMİR ÇİT DİREĞİ VE GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2014/121527
1-İdarenin
a) Adresi: ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CADDESİ 66300 – AKDAĞMADENİ YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi: onurkaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1-SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ DİKENLİ TEL – 82,0 KM 2-EŞİT KOLLU (L) VEYA (T) PROFİL DEMİR ÇİT DİREĞİ – 5640 ADET 3-GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ – 110 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasından itibaren 10 gün içerisinde belirtilen yere teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CADDESİ 1 66300 – AKDAĞMADENİ YOZGAT
b) Tarihi ve saati:13.10.2014 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda İlişkin Belgeler:
TESK 1113E.N.10223-1 ve TS EN 10224-2
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına kara verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Heybelialan Mekii, 103 Ada No:, 15 Parselde kayıtlı taşınmazın 3/28 payı.
Adresi: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Heybelialan Mekii, 103 Ada No:, 15 Parsel.
Yüzölçümü: 7.557.19 m2 olup, borçlu hissesi ve satışı yapılacak 809,70 m2dir.
İmar Durumu: Akdağmadeni Belediye Başkanlığının 16/05/2014 tarih ve 345 sayılı yazılarında söz konusu olan taşınmazların imar planı ve mücavir alan dışarısında oldukları belirtilmiştir.
Kıymeti: 1.295.52 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Haciz alacaklısı şerhi
1.Satış Günü: 27/11/2014 günü 10:00 – 10:10 arası
2.Satış Günü: 25/12/2014 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri: Akdağmadeni İcra Müdürlüğünde
2NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Heybelialan Mekii, 103 Ada No:, 48 Parselde kayıtlı taşınmazın 3/28 payı.
Adresi: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Heybelialan Mekii, 103 Ada No:, 48 Parsel.
Yüzölçümü: 8.456.58 m2 olup, borçlu hissesi ve satışa konu olan 906,06 m2dir.
İmar Durumu: Akdağmadeni Belediye Başkanlığının 16/05/2014 tarih ve 345 sayılı yazılarında söz konusu olan taşınmazların imar planı ve mücavir alan dışarısında oldukları belirtilmiştir.
Kıymeti: 1.630.90 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Haciz alacaklısı şerhi
1.Satış Günü: 27/11/2014 günü 10:20 – 10:30 arası
2.Satış Günü: 25/12/2014 günü 10:20 – 10:30 arası
Satış Yeri: Akdağmadeni İcra Müdürlüğünde
3NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Kötü Yayla Mekii, 101 Ada No:, 5 Parselde kayıtlı taşınmazın 3/28 payı.
Adresi: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Kötü Yayla Mekii, 101 Ada No:, 5 Parsel.
Yüzölçümü: 5.456.07 m2 olup, borçlu hissesi ve satışı yapılacak 584,58 m2dir.
İmar Durumu: Akdağmadeni Belediye Başkanlığının 16/05/2014 tarih ve 345 sayılı yazılarında söz konusu olan taşınmazların imar planı ve mücavir alan dışarısında oldukları belirtilmiştir.
Kıymeti: 935,33 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Haciz alacaklısı şerhi
1.Satış Günü: 27/11/2014 günü 10:40 – 10:50 arası
2.Satış Günü: 25/12/2014 günü 10:40 – 10:50 arası
Satış Yeri: Akdağmadeni İcra Müdürlüğünde
4NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Kötü Yayla Mekii, 101 Ada 59 Parselde kayıtlı taşınmazın 3/28 payı.
Adresi: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Kötü Yayla Mekii, 101 Ada 59 Parsel.
Yüzölçümü: 1,219.10 m2 olup, borçlu hissesine düşen ve satışı yapılacak 130.62 m2dir.
İmar Durumu: Akdağmadeni Belediye Başkanlığının 16/05/2014 tarih ve 345 sayılı yazılarında söz konusu olan taşınmazların imar planı ve mücavir alan dışarısında oldukları belirtilmiştir.
Kıymeti: 235,17 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Haciz alacaklısı şerhi
1.Satış Günü: 27/11/2014 günü 11:00 – 11:10 arası
2.Satış Günü: 25/12/2014 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri: Akdağmadeni İcra Müdürlüğünde
5NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Kötü Yayla Mekii, 101 Ada No: 63 Parselde kayıtlı taşınmazın 3/28 payı.
Adresi: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Kötü Yayla Mekii, 101 Ada No: 63 Parsel.
Yüzölçümü: 1.575.64 m2 olup, borçlu hissesi ve satışı yapılacak 168,82 m2dir.
İmar Durumu: Akdağmadeni Belediye Başkanlığının 16/05/2014 tarih ve 345 sayılı yazılarında söz konusu olan taşınmazların imar planı ve mücavir alan dışarısında oldukları belirtilmiştir.
Kıymeti: 371,40 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1.Satış Günü: 27/11/2014 günü 11:20 – 11:30 arası
2.Satış Günü: 25/12/2014 günü 11:20 – 11:30 arası
Satış Yeri: Akdağmadeni İcra Müdürlüğünde
6NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Kumlubel Mekii, 117 Ada No: 3 Parselde kayıtlı taşınmazın 3/28 payı.
Adresi: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Hüyüklü alan Köyü, Kumlubel Mekii, 117 Ada No: 3 Parsel.
Yüzölçümü: 3,859,01 m2 olup, borçlu hissesi ve satışı yapılacak 413,47 m2dir.
İmar Durumu: Akdağmadeni Belediye Başkanlığının 16/05/2014 tarih ve 345 sayılı yazılarında söz konusu olan taşınmazların imar planı ve mücavir alan dışarısında oldukları belirtilmiştir.
Kıymeti: 909,63 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1.Satış Günü: 27/11/2014 günü 11:40 – 11:50 arası
2.Satış Günü: 25/12/2014 günü 11:40 – 11:50 arası
Satış Yeri: Akdağmadeni İcra Müdürlüğünde
7NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Veziralanı Köyü, Kuru Köprü Mekii, 106 Ada No: 27 Parselde kayıtlı taşınmazın 3/28 payı.
Adresi: Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Veziralanı Köyü, Kuru Köprü Mekii, 106 Ada No: 27 Parsel.
Yüzölçümü: 3,303,19 m2 olup, borçlu hissesi ve satışı yapılacak 353,91 m2dir.
İmar Durumu: Akdağmadeni Belediye Başkanlığının 16/05/2014 tarih ve 345 sayılı yazılarında söz konusu olan taşınmazların imar planı ve mücavir alan dışarısında oldukları belirtilmiştir.
Kıymeti: 1,698,77 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1.Satış Günü: 27/11/2014 günü 12:00 – 12:10 arası
2.Satış Günü: 25/12/2014 günü 12:00 – 12:10 arası
Satış Yeri: Akdağmadeni İcra Müdürlüğünde
Satış Şartları
1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelli alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Şatış peşin para iledir, Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın ayından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3. İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler il (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6. Satışa, iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/88 Tlmt. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

——————————————————————

İHALE İLANI
AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KURU GIDA ALIMI
ANADOLU İMAM HATİP L- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KURU GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/113643
1-İdarenin
a) Adresi : YENİMAHALLE İMAM-HATİP CADDESİ 5/1 66300 AKDAĞMADENİ AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141348 – 3543145666
c) Elektronik Posta Adresi : 208585@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TÜM MİKTAR TÜR VE KALEMLER EKLİ LİSTE İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONU
c) Teslim tarihi : Bazı ihale malları kısmi olarak ihtiyaca göre alınacağından, il dışından gelecek istekliler teklif mektubunda bulunan bozulabilme çürüyebilme ve ekşiyebilme özelliği olan malları sağlam ve tüketilebilir şekilde idareye tesliminden sorumludurlar ve bu konuda idare yükleniciye malın tesliminden 3(üç) gün önce haber verecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YENİ MAHALLE İMAM HATİP CD. NO:5 AKDAĞMADENİ-YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 23.09.2014 – 08:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu İdare Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Televizyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————

İHALE İLANI
AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ İÇİN TIBBİ CİHAZ VE CERRAHİ SET ALIMI İŞİ
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliğine Bağlı Akdağmadeni Devlet Hastanesi İçin Tıbbi Cihaz Ve Cerrahi Set Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/115792
1-İdarenin
a) Adresi : AŞAĞI NOHUTLU MAHALLESİ SAKARYA CADDESİ 14 66100 YOZGAT MERKEZ / YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542121048 – 3542121257
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kalem Tıbbi Cihaz / 19 Kalem Cerrahi Set Malzemesi alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yozgat ili Kamu Hastaneleri Birliğine Bağlı Akdağmadeni Devlet Hastanesine eksiksiz bir şekilde varsa kurulum ve montajı yapılarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici, alım kapsamındaki malları 10 (on) takvim günü içerisinde ihtiyaç listesinde belirtilen hastanelere bir partide, kalemler halinde ihale edilmesi durumlarında da uhdesinde kalan kalemi/kalemleri bir partide teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl özel İdaresi İhale odası No: 14 66100 Yozgat Merkez / Yozgat
b) Tarihi ve saati : 22.09.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Teklif edilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen cihaz ve/veya parçaları TİTUBB”na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürün olacak ve UBB (barkod) numarası, marka adı ve modeli teklif mektuplarında veya ekinde yazılı olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden , kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İstekilin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi ,
c) Tıbbı cihaz üreticisi, OEM ( Original Equipment manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme.
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler:
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, kataloğları, fotografları ile teknik şartname cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1)İstekliler, teklif ettikleri cihazların orijinal doküman / prospektüs, katalog veya fotoğraflarını teklif dosyasında bulunduracaklarıdır.
2)İstekliler, Teknik şartnamede istenen özelliklerin karşılandığını teklif ettikleri cihazların katalog, broşür, fotoğraf veya teknik dokümanlara atıfta bulunarak gösteren ve teknik şartname maddelerine tek tek cevap vermek suretiyle Teknik şartnameye Uygunluk Belgesini teklif kapsamında sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl özel İdaresi İhale odası No: 14 66100 Yozgat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl özel İdaresi İhale odası No: 14 66100 Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

—————————————————————–

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Akdağmadeni Devlet Hastanesi
İHALE İLANI

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Binada bulunan Kantin/Çay Ocağı Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.
1-İdarenin
a)Adresi : İstanbulluoğlu Mah. Şehit Hasan Fidan Cad Akdağmadeni/YOZGAT
b)Telefon ve Faks Numarası : 0354 314 13 07 – 0354 314 14 13
c)Elektronik posta Adresi(varsa) :

2-İhale Konusu Kira İşinin
a)Niteliği, türü, miktarı : Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Bina (6,60 m2)
içerisinde bulunan Kantin/Çay Ocağı
b)Şartname ve Ekleri nereden ve
hangi şartlarda alınacağı : Şartname ve ekleri Akdağmadeni Devlet Hastanesi
Ek Bina – 1 Satın alma Birimi adresinden ücretsiz
olarak görülebilir ve alınabilir.
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer :Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Bina Hastane
Yemekhanesi
b)Tarihi ve Saati :18.09.2014– Salı Saat 11.00
4 – Bir yıllık kira bedeli K.D.V. Hariç tahmini Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana
Bina için 8.056,00 (Sekizbinellialtıtürklirasısıfırkuruş) olup İhale uhdesine
kalan firma, kiraladığı yere ilişkin mevcut elektrik ve su aboneliklerini üzerine
alacaktır. Elektrik ve su giderleri mevcut süzme sayaç üzerindeki aylık tüketim
miktarları rayiç bedel üzerinden her ay sonunda hastanemiz veznesine diğer
gelirler bölümüne yatırılarak dekontlar ilgili dosyaya eklenmek üzere satın alma
birimine teslim edilecektir.Tahmini bedel üzerinden en az %10 oranında geçici
teminat alınacak olup İhale bedeli üzerinden %6 oranında kati teminat
alınacaktır.
5-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a.Geçici Teminat Bedelinin nakit olması durumunda Akdağmadeni Devlet Hastanesi hesabına yattığına dair makbuzu (2886 sayılı Kanunun 37. ve 46. maddelerinde olanlardan herhangi biri olabilir. Banka teminat Mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekmektedir.) ihale dosyasında sunulacaktır. İhalenin geçici ve kesin teminat tutarlarının nakit olması durumunda Akdağmadeni Devlet Hastanesi adına Ziraat Bankası Yozgat şubesi nezdindeki TR 82 000 1000 25732967687 5001 IBAN Nolu hesabına kesin teminatın banka mektubu olması durumunda banka mektubunun aslı hastanemizin satın alma birimine teslim edilecektir.
b.Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, 2014 yılına ait Ticaret/Esnaf odası kayıt belgesi, Nüfus Kayıt Örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi ile noter onaylı imza beyannamesinin, vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamenin ve imza beyannamesinin ibrazı,
c.Tüzel kişilerin 2014 yılı Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Sicil Kaydı, noter onaylı imza beyannamesinin aslı veya “Aslı İdarece Görülmüş fotokopisi”, ihaleye katılacak kişi için noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya “Aslı İdarece Görülmüş fotokopisi” ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermesi gerekmektedir.
6 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Ve 46. maddelerine göre yapılacak İhale için ilk teklif bedeli muhammen bedelin altında olmamak üzere yazılı ve kapalı zarf içerisinde verilecek olup, daha sonraki teklifler ise ilk tekliflerden yüksek olmak şartıyla sözlü olarak yapılacaktır. Bu süreç sonunda en yüksek teklifi veren istekliye kiralama işi ihale edilecektir.
7–Değerlendirmelerde taşınmaza verilen en yüksek teklif aynı zamanda en avantajlı teklif olarak belirlenecek ve ihale edilecektir.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9 – Bu ilanda ve ihale dokümanlarında Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Binada bulunan taşınmaz ifade edilmektedir.
—————————————————————–

UMUTLU BELEDİYESİ 1 KAT SATHİ ASFALT
KAPLAMA YOL YAPIM İŞİ İHALE İLANI
KASABAMIZ CUMHURİYET CADDESİNE 1KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI İHALE İŞİ
Kasabamız Cumhuriyet Caddesine 1Kat Sathi Asfalt kaplama Yol Yapımı İhale işi yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt Numarası: 2014/111877
1-İdarenin
a) Adresi : KALE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 40/2 66370 UMUTLU KASABASI AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 354 343 91 40 – 354 343 91 46
c) Elektronik posta adresi: umutlubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi ( varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Kasabamız Cumhuriyet Caddesine 9600 m2 1.Kat Sathi Asfalt Yol Yapımı İhale işi. Ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Umutlu Belediyesi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Umutlu Belediyesi
b) Tarih ve Saati: 15.09.2014-14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili Meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen beldelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
sıra no: adı cinsi: ade özellikleri:
1 Damperli Kamyon 5 En Az 7 M3 Hacimli
2 Yükleyici İş Makinası 1 2 M3 Kova Hacimli
3 Grayder 1
4 Silindir 1 Adet (Lastik Bandajlı) En az 10 Ton Viprasyonlu
5 Arasöz 1
6 Figüre Makinası 1
7 Distiribütör 1
8 Roleytank 1
9 Damtrak 2
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İnşaat Mühendisi
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Diplomaları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Umutlu Belediyesi Muhasebe ve tahsilat işler adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Umutlu Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığına adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Telifi sınır değerinin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

——————————————————————

BELEKCEHAN BELEDİYESİ GARAJ EK BİNA İNŞAATI YAPIM
İŞİ İHALE İLANI

GARAJ EK BİNA İNŞAATI YAPIMI BELEKCEHAN BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GARAJ EK BİNA İNŞAATI YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/104376
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. YUNUS EMRE CAD. 40 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543218364 – 3543218361
c) Elektronik Posta Adresi : belekcehanbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET PROJE ÖLÇÜLERİNDE 163 M² GARAJ EK BİNA İNŞAATI YAPIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BELEKCEHAN BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah.Yunus Emre Cad. no:40/1 Pk 66300 Belekcehan Kasabası AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 02.09.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BI ve BII grubu işlerin dışındaki bina işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisi veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı BELEKCEHAN BELEDİYESİ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BELEKCEHAN BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

—————————————————————–

UMUTLU BELEDİYESİ 6000 M2 8CM GRİ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ VE
15*30*70 EBATLARINDA 1000 MT BETON BORDÜR TAŞ YAPIMI İHALE İŞİ
6000 M2 8CM GRİ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ VE 15*30*70 EBATLARINDA 1000 MT BETON BORDÜR TAŞ YAPIMI İHALE İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/101202
1-İdarenin
a) Adresi : KALE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 40/2 66370 UMUTLU KASABASI AKDAĞMADENİ/YOZGAT b) Telefon ve faks numarası : 3543439140 – 3543439146
c) Elektronik Posta Adresi : umutlubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6000 M2 8.CM GRİ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ VE 15*30*70 EBATLARINDA 1000 MT BETON BORDÜR YAPIM İŞİ İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : UMUTLU BELEDİYESİ CUMHURİYET CADDESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN GÜN) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : UMUTLU BELEDİYESİ CUMHURİYET CADDESİ KALE MAHALLESİ NO:40/2
b) Tarihi ve saati : 29.08.2014 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK DİPLOMASI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı UMUTLU BELEDİYESİ MUHASEBE VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UMUTLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

——————————————————————

UMUTLU BELEDİYESİ AKARYAKIT ALIM İHALE İLANI

10000 LT EURO DİZEL MOTORİN VE 1000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası :2014/98102
1-İdarenin
a) Adresi :KALE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 40/2 66370 UMUTLU KASABASI AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543439140 – 3543439146
c) Elektronik posta adresi : umutlubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10000 LT EURO DİZEL MOTORİN VE 1000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : UMUTLU BELEDİYESİNE
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMEDEN HEMEN SONRA MAL ALIMINA BAŞLANACAKTIR. MAL ALIMI 31.12.2014 TARİHİNE KADARDIR. BU TARİHE KADAR MAL TEMİNİ VE TESLİMİ UMUTLU BELEDİYESİNE YAPILACAKTIR.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :UMUTLU BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati :25.08.2014 – 14:30
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 – Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4 -şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5 – İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3 – Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı UMUTLU BELEDİYESİ MUHASEBE VE TAHSİLDAR SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UMUTLU BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

—————————————————————–

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KÖMÜR ALIMI İHALE İLANI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/94923
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CADDESİ 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeniisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 130 ton linyit kömür alım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra üç gün içerisinde teslimata başlanacak ve 30 takvim günü içerisinde teslimat bitirilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 1 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 22.08.2014 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ KAYMAKAMLIĞI İHALE İLANI
HÜKÜMET KONAĞI DIŞ CEPHE KAPLAMA VE MANTOLOMA İŞİ

Akdağmadeni Hükümet Konağı Dış Cephe Kaplama ve Mantoloma İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/80442
1-İdarenin
a) Adresi : İbrahimağa Mahallesi Merekz 2 66300 İbrahimağa Mah. AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141295 – 3543143756
c) Elektronik Posta Adresi : ertugbilgin66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Akdağmadeni Hükümet Konağı Dış Cephe Kaplama ve Mantolama işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Toplantı Salonu Kat:2 Akdağmadeni/YOZGAT
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İbrahimağa mahallesi Hükümet Konağı Kat :2 Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 22.07.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
En son değişiklik yapılan Yapım İşleri Benzer Tebliğine Uygun hertürlü yapım işleri ve yapım bakım ve onarımı dahil
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimarlık ve Mühendislik
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kaymakamlık Toplantı Salonu Ve Yazı İşleri Müdürlüğü Akdağmadeni /Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan gün) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

——————————————————————
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7000 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM) VE 1500 METRE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI (70X30X15 CM)

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7000 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM) VE 1500 METRE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI (70X30X15 CM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/79378
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:5 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7000 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM), 1500 METRE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI (70X30X15 CM ) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDAĞMADENİ İLÇESİ GÜLTEPE MAHALLESİ İŞ MAHALLİNE
c) Teslim tarihi : GÜNLÜK 300 M² PARKE TAŞI VE 100 METRE BORDÜR TAŞI GETİRİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AHİSAVİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.NO: 5 BELEDİYE HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 21.07.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE MARKALI VE ISO 9000 STANDARTLARINDA ÜRETİM BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
……………………………………………………….
İHALE İLANI
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AKDAĞMADENİ İLÇESİNE BAĞLI TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA BULUNAN 16 TAŞIMA MERKEZİNDEKİ 1061 İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE 15 EYLÜL 2014-12 HAZİRAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA 175 İŞ GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ, DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/75597
1-İdarenin
a) Adresi : Ibrahimaga Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141580 – 3543141581
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeni66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AKDAĞMADENİ İLÇESİNE BAĞLI TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA BULUNAN 16 TAŞIMA MERKEZİNDEKİ 1.061 İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE 15 EYLÜL 2014-12 HAZİRAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA 175 İŞ GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ, DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.09.2014, işin bitiş tarihi 12.06.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İbrahimağa Mah. Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 04.08.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Sunulacak Kapasite Raporu günlük en az 1.061 öğrencilik olacaktır.Sunulacak kapasite raporu ihale tarihi itibariyle geçerli olması gerekir iş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yetkili kriter ortaklardan biri birkaçı vaya tamamı tarafından sağlanabilir. Aday veya istekli adına düzenlenmiş farklı tarihlerde birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde kapasite tutarlarını toplamak suretiyle yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Sektörde Malzemeli Yemek Pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilcektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü ve Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

——————————————————————

İHALE İLANI
KÖMÜR VE ODUN SATIN ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANAOKULU, İLKOKUL VE ORTAOKULLARA KIŞLIK YAKACAK KÖMÜR VE ÇAM ODUNU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/76093
1-İdarenin
a) Adresi : Ibrahimaga Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141580 – 3543141581
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeni66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-472 Ton için kömür boyutu en az 20-70 mm ( en çok ±% 10 tolerans) 2- 26 Ton için kömür boyutu en az 10-18 mm (en çok ±% 10 tolerans) 3- 127 Ton Çam Odunu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamede Belirtilen Okulların depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından 1 (Bir) gün sonra işe başlanacak 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İbrahimağa Mah. Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 08.08.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İthalatçılar İçin İthalatçı İzin Belgesi
b) Üreticiler İçin Uygunluk İzin Belgesi
c) Satıcılar ise her hangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri Veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her Türlü Kışlık Yakacak Kömür ve Odun Alımı Benzer İş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü ve Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

—————————————————————–

AKDAĞMADENİ HÜKÜMET KONAĞI DIŞ CEPHE KAPLAMA VE GÜVENLİK KAMERASI YAPIM İŞİ İHALE İLANI

KAYMAKAMLIK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Akdağmadeni Hükümet Konağı Dış Cephe Kaplama ve Güvenlik Kamerası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/71538
1-İdarenin
a) Adresi : İbrahimağa Mahallesi Merekz 2 66300 İbrahimağa Mah. AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141295 – 3543143756
c) Elektronik Posta Adresi : ertugbilgin66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Akdağmadeni Hükümet Konağı Dış Cephe Kaplama ve Güvenlik Kamerası Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Toplantı Salonu Kat:2 Akdağmadeni/YOZGAT
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İbrahimağa Mahallesi Hükümet Konağı Kat :2 Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 07.07.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İşler Tebliğine Uygun her türlü bakım,onarım ve yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültesi mezunları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kaymakamlık Toplantı Salonu Ve Yazı İşleri Müdürlüğü Akdağmadeni /Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan gün) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
———————————————————————
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ÖĞRENCİ YURDU OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BİNA KİRALANACAKTIR.

İLAN METNİ
1. Binada yurt olarak kullanılmaya uygun kalorifer veya klima, sıcak su, elektrik vb. alt
yapı tesisatının bulunması veya söz konusu tesisatın gerçekleştirilmesine müsait projenin olması ve teslim alınmadan önce bunlara işlerlik kazandırılacağının taahhüt edilmesi.
2. Yurt için müstakil bina girişinin bulunması.
3. Binada yangın merdiveninin ve paratonerin bulunması veya teslim edilmeden önce
yangın merdiveninin ve paratonerin yaptırılacağının taahhüt edilmesi.
4. Yatakhane katlarının tavan yüksekliğinin ranzalı sisteme göre yerleştirme olması
halinde, yeterli yüksekliğe haiz olması.
5. Binanın iskan izninin alınmış, tapuda cins tashihinin yapılmış olması. (Teslimden
önce istenecektir.)
6. Binaya ait projelerin (özellikle mimari projenin) bulunması.
7. istenilen şartları temin edebilmek amacıyla gerekebilecek tadilata müsait olması.
8. Yatak odalarında öğrenci dolaplarının bulunacağı da düşünülerek kapasitenin tespit edilmesi.
9. Binada öğrencilerin barınma dışında diğer ihtiyaçlarının karşılanması için okuma salonu, wc, banyo, duş, pisuar, lavabo, revir, idari bölüm ve depo, arşiv bölümü, lokanta-kantin, bulaşık yıkama yeri, mutfak, yemekhane gibi yeterli alanların bulunması ile bina içerisinde, müştemilatında ve bahçesinde sosyal ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği müsait alanların tümünün olması tercih sebebidir.
10.Binada şehir şebekesine bağıl su veya kuyu suyunun bulunması. (Kuyu suyunun
İçilebilir olduğuna dair rapor alınması)
11.lsıtma ve aydınlatma sistemlerinin ihtiyaca cevap verebilecek ölçüde ve kalitede olması.
12.Binaların Deprem Yönetmeliğine uygun olduğuna dair (Karot ve Çekiç) deneyleri mal sahibi tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerine veya yetkili kılınmış firmalara yaptırılacaktır.
13.Devir, tahsis vb. yollarla yurt olarak kullanılması istenen binalarda da yukarıda belirtilen hususlar ve özellikler aranır.
İlan metninde belirtilen niteliklere uygun binası bulunan bina sahiplerinin binaya ait tapu, iskan ruhsatı, yapı ruhsatı belgelerinin suretleri ve dilekçe ile birlikte 3 iş günü içerisinde Gültepe Mah.241.Sk.No.:4/ AKDAĞMADENİ adresindeki Akdağmadeni Yurt Müdürlüğümüze müracaatları ilan olunur.

……………………………………………………………

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ İHALE İLANI
FAKİR VE MUHTAÇ VATANDAŞLARA VERİLMEK ÜZERE GIDA PAKETİ ALIMI
FAKİR VE MUHTAÇ VATANDAŞLARA VERİLMEK ÜZERE GIDA PAKETİ ALIMI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ
FAKİR VE MUHTAÇ VATANDAŞLARA VERİLMEK ÜZERE GIDA PAKETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/63974
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenibldsi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3500 kg sıvı yağ, 3500 kg toz şeker, 700 kg çay, 1750 kg pirinç, 700 kg salça, 700 kg makarna, 700 kg kuru kayısı, 1400 kg siyah üzüm, 3500 kg un, 700 adet limon kolonyası (500 gr’lık), 700 kg misafir şekeri, 700 kg siyah zeytin alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Belediyesi Satınalma Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonraki 1. gün alım yapılmaya başlanacak. günlük en az 50 koli teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.06.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

—————————————————————————————————————————-

İLAN
T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2013/134 Esas
DAVALI: METİN ERDİNÇ- 42206041920 TC no’lu, Derbent Mah. 2. Cad. Kapı No: 140 Mamak / ANKARA

Davacı tarafından aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilan tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 16/07/2014 günü saat: 09:10′da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği, “ hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

——————————————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ TEKKE BAYIRI C TİPİ MESİRE ALANI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/60321
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ TEKKE BAYIRI 1 ADET C TİPİ MESİRE ALANI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ İLÇESİ GÜLTEPE MAHALLESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 420 (DÖRT YÜZ YİRMİ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AHİSAVİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.NO: 5 BELEDİYE HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 25.06.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
RUHSAT ALINACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A ALTYAPI İŞLERİ XVIII. GRUP SAHA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, PEYZAJ MİMARI,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
———————————————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO: 2013/579 Esas
KARAR NO: 2014/159
Davacı YOSMA AKYOL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus ( adın İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Hüküm:
Davanın KABİLÜ ile, Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi, Kirsinkavağı köyü, cilt 75, hane 27′de nüfusa kayıtlı Hasan ve Ayşe’den olma 18/10/1982 doğumlu, 11718049090 TC kimlik numaralı YOSMA AKYOL’un adının ‘ESMA’ olarak DÜZELTİLMESİNE, karar verilmiştir. İlan olunur. 29/04/2014

——————————————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKIŞLA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 329, 330, 331 KOD NOLU ORMAN YOLUNDA 8+000 KM ÜST YAPI İNŞAATI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Akçakışla Orman İşletme Şefliği 329, 330, 331 Kod Nolu Orman yolunda 8+000 km ÜST YAPI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/48909
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeniisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Akçakışla Orman İşletme Şefliği 329, 330, 331 Kod Nolu Orman yolunda 8+000 km ÜST YAPI İNŞAATI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akçakışla Orman İşletme Şefliği 329, 330, 331 Kod Nolu Orman yollarında (1+500, 1+500, 5+00) 8+000 km
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 12.05.2014 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yol yapımı için yapılan her türlü Kazı, Dolgu ve Tesviye işleri bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir.(Bu ihalede benzer iş olarak 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A (V) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir).
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat ve Orman Mühendisleridir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

——————————————————————————————————————————–

AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
Mülkiyeti belediyemize ait İlçenin Çamlık Mahallesinde bulunan Belediye Hangarlarından 1 Nolu Hangarın Depo olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince ihaleye çıkartılmıştır.
1-) İhale 05/05/2014 Pazartesi günü saat 15:00′de Belediye Encümeni Huzurunda Mahallinde yapılacaktır.
2-) İş yerlerinin kira muhammen bedeli KDV dahil 200,00 tl olup; geçici teminatı 50 TL dir.
3-) Geçici teminatların 05/05/2014 Pazartesi günü saat 15:00′a kadar Belediyemiz Veznesine yatırılması gerekmektedir.
4-) İhaleyle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde Ücretsiz görülebilir.
5-) İlgililere ilanen duturulur.

——————————————————————————————————-

UMUTLU BELEDİYESİ 7000 M2 8 CM GRİ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ VE 100 MT 15*30*50
EBATLARINDA RENKSİZ GRİ BETON BORDÜR TAŞ ALIMI İHALE İLANI
7000 m2 8 cm gri kilitli beton parke taş ve 100 mt 15*30*50 ebatlarında renksiz gri beton bordür taş alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt Numarası: 2014/47366
1-İdarenin
a) Adresi : KALE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 40/2 66370 UMUTLU KASABASI AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 354 343 91 40 – 354 343 91 46
c) Elektronik posta adresi: umutlubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi ( varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 7000 m2 kilitli 8cm kalınlığında Renksiz gri beton parke taş alımı ve 1000 MT 15*30*50 ebatlarında renksiz gri beton bordür taş alımı. Ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Umutlu Belediyesi
c) Teslim tarihi: SÖZLEŞMEDEN HEMEN SONRA İŞE BAŞLANACAKTIR. YÜKLENİCİ BELİRTİLEN MALLARI NAKLİYE DAHİL 3.AY İÇERİSİNDE UMUTLU BELEDİYESİE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Umutlu Belediyesi
b) tarih ve saati: 06.05.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, bayilik belgesi
4.3.2.1 Standarda ilişkin belgeler:
TSE İSO BELGELERİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Umutlu Belediyesi muhasebe ve Fen İşleri adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Umutlu Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

———————————————————————————————————————–

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ TEKKE BAYIRI C TİPİ MESİRE ALANI YAPIM İŞİ İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ TEKKE BAYIRI C TİPİ MESİRE ALANI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/43913
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ TEKKE BAYRI 1 ADET C TİPİ MESİRE ALANI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ İLÇESİ GÜLTEPE MAHALLESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 420 (DÖRT YÜZ YİRMİ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AHİSAVİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.NO: 5 BELEDİYE HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 13.05.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İZİN VE RUHSAT ALINACAKTIR,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1 ADET EKSKAVATÖT KEPÇE, 2 ADET KAMYON
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B ÜST YAPI BİNA İŞLERİ III. GRUP BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, PEYZAJ MİMARI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

——————————————————————————————————-

ÇÖTE PAŞABEY TOPRAK MUHAFAZA VE EROZYON KONTROLÜ UYGULAMA
PROJESİ ARAZİ HAZIRLIĞI VE DİKENLİ TEL İHATA HİZMET ALIM İŞİ

Çöte Paşabey Toprak Muhafaza Ve Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi Arazi Hazırlığı Ve Dikenli Tel İhata Hizmet Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/40228
1-İdarenin
a) Adresi : Örnekevler Mah. M. Akif Ersoy Cad. menekşe Sok. No:11 KOCASİNAN / KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522221104 – 3522323800
c) Elektronik Posta Adresi : kayseriobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 460,1 Km. Kayor Teras, 11376 Adet Ekskavatörle çukur açımı, 25220 İş.i güçü ile çukur açımı ve 12,07 Km. Tel İhata işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer: Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Çöte ve Paşabey köyleri.
c)Süresi: İşe Başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Örnekevler Mah. Menekşe Sok. No: 11 Kocasinan/ KAYSERİ
b) Tarihi ve Saati: 06.05.2014 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel Kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere,ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4 bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Ağaçlandırma, rehabilitasyon ve Erozyon kontrol işlerine ait yapılan ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

————————————————————————————————-

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1500 METRE BETON BORDÜR ALIMI İHALE İLANI

8000 M² RENKSİZ BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI ( 6′ LIK), 1500 METRE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI ( 50X20X10) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/42018
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8000 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI, 1500 METRE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDAĞMADENİ İLÇESİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ İŞ MAHALLİNE
c) Teslim tarihi : GÜNLÜK 300 M² PARKE TAŞI GETİRİLECEKTİR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AHİSAVİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.NO: 5 BELEDİYE HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 21.04.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE MARKALI VE ISO 9000 STANDARTLARINDA ÜRETİM BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

———————————————————————————————–
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İHALE İLANI

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/40670
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14.11.2013 TARİHİNDE İHALESİ FESİH EDİLEN, AKDAĞMADENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPIM İŞİNİN DEVAMI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ İLÇESİ İBRAHİMAĞA MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AHİSAVİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.NO: 5 BELEDİYE HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 25.04.2014 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
YAPI RUHSATI
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B ÜST YAPI İŞLERİ III.GRUP İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MİMARLIK
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

—————————————————————————————–

2014 YILINDA AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ PANSİYONUNDA
YEMEKHANEDE VE GENEL TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI
AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2014 YILINDA AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEKHANEDE VE GENEL TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2014/37423
1-İdarenin
a) Adresi: İbrahimaga Mah. Lise Cad. 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numası: 3543141304 – 3543146037
c) Elektronik Posta Adresi: akdagmadenikizmeslek@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6 ay Süre ile çalıştırılacak ( 1Temmuz 2014?e kadar 2 ay 8 gün, 1 Ocak 2015?e kadar 3 ay 22 gün) 1 adet Aşçı ve 3 adet Temizlik işçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 13.04.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati :07.04.2014 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak ,kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan malzemeli-malzemesiz yemek pişirme-dağıtım işi hizmetleri ve genel temizlik işleri benzer iş olarak birlikte kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmiş Beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

———————————————————————————————————-

AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ İHALE İLANI
EKMEK-KIRMIZI ET-TAVUK ETİ VE ÜRÜNLERİ-AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -AKDAĞMAĞDENİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
EKMEK-KIRMIZI ET-TAVUK ETİ VE ÜRÜNLERİ-AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/29134
1-İdarenin
a) Adresi : İSTANBULLUOĞLU MAH. ŞEHİT HASAN FİDAN CAD.. 00 66300 AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ EK BİNA AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141413 – 3543141413
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.adh@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIM MAL ALIM İHALESİ (EKMEK-KIRMIZI ET-TAVUK ETİ VE ÜRÜNLERİ-AKARYAKIT)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Devlet Hastanesi ambarı teslim yeridir. A) 1. kısım ekmek 2. kısım kırmızı et 3. kısım tavuk eti ve ürünleri ve 4. kısım akaryakıt idarenin uygun gördüğü zamanlarda ihtiyaca binaen peyder pey teslim edilecektir. Teslimle ilgili karar ve yetkiler idareye aittir.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren kısımlar içerisinde yer alan ürünler idarenin uygun gördüğü zamanlarda peyder pey teslim edilecektir. ürünler için son teslim tarihi 31.12.2014 olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbulluoğlu Mah. Şehit Hasan Fidan Caddesi Akdağmadeni Devlet Hastanesi Baştabipliği
b) Tarihi ve saati : 27.03.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
4.KISIM AKARYAKIT ALIMI İÇİN :
A) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
B) İstekli bir akaryakıt pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
C) İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış olan istasyonlu bayilik belgesini,
D) İsteklnin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini,
İSTEKLİLERİN YUKARIDA SAYILI OLAN BELGELERDEN KENDİLERİNE UYGUN OLAN BELGE VEYA BELGELERİ SUNMASI YETERLİDİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik raporu,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği gıda sicil belgesi ,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbulluoğlu Mah. Şehit Hasan Fidan Caddesi Akdağmadeni Devlet Hastanesi Baştabipliğiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

———————————————————————————————————-

ŞÖHRETTİN DUYGU ANADOLU LİSESİ İHALE İLANI
2014 YILINDA AKDAĞMADENİ ŞÖHRETTİN DUYGU ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA
YEMEKHANEDE VE GENEL TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 2 ADET İŞÇİ ALIMI

2014 YILINDA AKDAĞMADENİ ŞÖHRETTİN DUYGU ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEKHANEDE VE GENEL TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 2 ADET İŞÇİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/28532
1-İdarenin
a) Adresi : SEYRANTEPE MAHALLESİ SULTAN HARUN REŞİT CADDESİ 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141328 – 3543141460
c) Elektronik Posta Adresi : akdaganadolu@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6 ay 15 Gün Süre ile çalıştırılacak ( 1Temmuz 2014′e kadar 2 ay 20 gün, 1 Ocak 2015′e kadar 3 ay 25 gün) 1 adet Aşçı ve 2 adet Temizlik işçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi Seyrantepe Mah. Sultan Harun REŞİT Cad. No:5 Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 17.03.2014 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak ,kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan malzemeli-malzemesiz yemek pişirme-dağıtım işi hizmetleri ve genel temizlik işleri benzer iş olarak birlikte kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmiş Beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

———————————————————————————————————-

AKDAĞMADENİ İMAM HATİP LİSESİ İHALE İLANI
2014 YILINDA AKDAĞMADENİ İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONUNDA ÇALIŞACAK 5 ADET İŞÇİ ALIMI

İhale Kayıt Numarası: 2014 /22588
1-İdarenin
a) Adresi: YENİ MAHALLE İMAM-HATİP CADDESİ 5/1 66300 AKDAĞMADENİ AKDAĞMADENİ /YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3543141348 3543145666
c) Elektronik Posta Adresi:208585@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer alamaktadır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Dinlenme Salonu
c) Süresi: İşe başlama tarihi 17.03.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: İmam Hatip Caddesi No:5 Yeni mahalle Akdağmadeni / YOZGAT
b)Tarihi ve Saati: 06.03.2014 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak ,kamu kurum ve kuruluşları yada özel sektörde yapılan malzemeli-malzemesiz yemek pişirme ve dağıtım işi hizmetleri benzer iş olarak birlikte kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni İmam Hatip Lisesi pansiyonu İdare Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonu İdare Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş gün) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

———————————————————————————————————-

AKDAĞMADENİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İHALE İLANI
2014 YILINDA AKDAĞMADENİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ PANSİYONUNDA
YEMEKHANEDE VE GENEL TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI
2014 YILINDA AKDAĞMADENİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEKHANEDE VE GENEL TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/21377
1-İdarenin
a) Adresi : İbrahimağa Adnan Kahveci 32 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543145638 – 3543145638
c) Elektronik Posta Adresi : 972515@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 ay süre ile çalıştırılacak 1 adet Aşçı, 3 Adet Temizlik İşçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Anadolu Öğretmen Lisesi Pansiyonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 14.03.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İBRAHİM AĞA MAHALLESİ.ORMAN YOLU CADDESİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 03.03.2014 – 08:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak ,kamu kurum ve kuruluşları yada özel sektörde yapılan malzemeli-malzemesiz yemek pişirme ve dağıtım işi hizmetleri ile genel temizlik işleri benzer iş olarak birlikte kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

———————————————————————————————————-

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI DEĞERLENDİRİLMİŞ ORMAN EMVALİNİN
ÖLÇÜLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEĞERLENDİRİLMİŞ ORMAN EMVALİNİN ÖLÇÜLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/21970
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeniisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 55000 m3 DEĞERLENDİRİLMİŞ ORMAN EMVALİNİN ÖLÇÜLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şeflikleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 270(ikiyüzyetmiş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 12.03.2014 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

———————————————————————————————————-

2014 YILINDA AKDAĞMADENİ ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEKHANEDE
VE GENEL TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI
ANADOLU LİSESİ-AKDAĞMADENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2014 YILINDA AKDAĞMADENİ ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEKHANEDE VE GENEL TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/19786
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141305 – 3543145131
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenilisesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 ay süre ile çalıştırılacak 1 adet Aşçı, 3 Adet Temizlik İşçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Anadolu Lisesi Pansiyonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 14.03.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yeni Mahalle Namık Kemal Cad. No:12 Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 27.02.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak ,kamu kurum ve kuruluşları yada özel sektörde yapılan malzemeli-malzemesiz yemek pişirme ve dağıtım işi hizmetleri ile genel temizlik işleri benzer iş olarak birlikte kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Anadolu Lisesi Pansiyonu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Anadolu Lisesi Pansiyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmiş Beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

0 kez görüntülendi